13. - 15. SEPTEMBER 2019,  Centrum Ultimuv Banská Bystrica, Hurbanova 14/A

Organizátor eventu: ULTIMUV®

Mediálni partneri: Zoznam.sk a Predpredaj.sk

©2019 by BORN TO MUV Workshop & Conference.

PROFILY PREDNÁŠAJÚCICH

 

DR. MARK CUCUZZELLA

Prednášajúci na Wokshope a Besede

Garantom eventu BORN OT MUV je svetovo uznávaný profesor medicíny na Virginskej Univerzite, lekár, autor úspešného bežeckého manuálu Run For Your Life a dlhoročný maratónec Dr. Mark Cucuzzella. Viac ako 30 rokov sa venuje vedeckému bádaniu, ktorého cieľom je zistiť, ako bežať efektívne a predísť zraneniam bez rozdielu veku či skúseností. Mark, nazývaný aj bežiaci doktor, je vlastníkom prvého barefoot obchodu v USA a založil Centrum prirodzeného behu (Natural Running Center). Ako podplukovník Vzdušných síl Spojených štátov vytvoril bežecký tréningový program na redukovanie zranení pri behu pre vojenský personál. Dlhoročne beháva maratóny so skvelým výkonom a výraznú pozornosť zameriava na bezsacharidovú stravu.

 

TOMÁŠ RUSŇÁK, SB, INHC

Prednášajúci na Wokshope a Besede

Tomáš Rusňák vyštudoval odbor Integratívnej výživy ako Health Coach v USA. Ako terapeut sa venuje Štrukturálnej práci s telom podľa metodiky Anatomy Trains. Je členom aliancie AMAA (Americká medicínska atletická asociácia), Footwear Biomechanics Group a taktiež IsB – medzinárodnej spoločnosti zameranej na biomechaniku. Vyše 20 rokov aktívne športuje, v minulosti trénoval biatlon, dnes sa venuje orientačnému behu. Zaujíma sa o problematiku barefootu, nízkosacharidovú výživu a prirodzený pohyb. Preferuje celostný, avšak individuálny prístup ku každému človeku. V rámci projektu Ultimuv pôsobí ako vedúci metodicko-vedeckého tímu, Co-Creator a Curriculum Director.

 

MUDR. PETER SEČNÍK

Prednášajúci na Besede

Vysokoškolské štúdium absolvoval na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, neskôr získal špecializáciu I. a II. stupňa v odbore klinická biochémia. Takmer 20 rokov pracoval v nemocnici s poliklinikou v Lučenci, z toho cca 15 rokov na pozícii primára Oddelenia klinickej biochémie. Absolvoval študijné pobyty na univerzitách vo Viedni a Innsbrucku v rámci výskumných projektov zameraných na výživu pacientov v kritických stavoch a pacientov s poškodením svalstva pri rôznych ochoreniach. V rámci študijného pobytu na univerzite vo Viedni sa zúčastnil tiež projektu laboratórneho monitorovania u vrcholových športovcov (zjazdové lyžovanie). V roku 2002 založil zdravotnícke zariadenie – klinické laboratórium SK-Lab s.r.o., ktoré vedie doteraz. MUDr. Peter Sečník sa v roku 2018 podieľal na návrhu a realizácii pilotného projektu laboratórnej diagnostiky a monitoringu u klientov spoločnosti Ultimuv.

 

MUDR. PETER SEČNÍK ML.

Prednášajúci na Besede

Po ukončení štúdia na 2. lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe v roku 2011 pracoval 6 rokov ako lekár na pracovisku laboratórnych metód – Oddelení klinickej biochémie nemocnice IKEM v Prahe. V roku 2016 získal špecializáciu v odbore klinická biochémia, v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu na 3. lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Od roku 2017 pracuje v klinickom laboratóriu SK-Lab s.r.o. v Lučenci na pozícii lekár – klinický biochemik, súčasne zastáva funkciu prokuristu spoločnosti. Jeho publikačná a prednášková činnosť v domácich a zahraničných časopisoch bola doposiaľ zameraná najmä na využitie laboratórnych vyšetrovacích metód v diagnostike a liečbe  u transplantovaných pacientov a pacientov v kritických stavoch. V roku 2018 sa podieľal na návrhu a realizácii pilotného projektu laboratórnej diagnostiky a monitoringu u klientov spoločnosti Ultimuv.

 

DOC. RNDR. VIKTOR BIELIK, PHD.

Prednášajúci na Besede

Športový fyziológ Viktor Bielik patrí medzi popredných slovenských motivátorov, lektorov a autorov v oblasti zdravej výživy a telesného pohybu. Už viac ako 15 rokov pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave a jeho odborné vedomosti sú podložené dlhoročnou praxou na klinike športovej medicíny. Je autorom viacerých odborných publikácií, ktoré sa venujú metodológii vo vrcholovom aj rekreačnom športe, výžive a diagnostike trénovanosti. Napísal úspešné knihy: Umenie behať, Laktát v športovom tréningu, Regenerácia v športe a Neležme, bežme.

 

MGR. PETER ŽIŠKA, PHD.

Prednášajúci na Workshope

Uznávaný bežec v teréne, najlepší slovenský spartan a tréner. Peter Žiška má za sebou mnoho úspechov na Slovensku, ale aj vo svete. Jeho športové začiatky sa spájajú s behom na lyžiach, pričom v tejto disciplíne sa stal niekoľkonásobným majstrom Slovenska. Zároveň pôsobí ako pedagóg v Telovýchovnom zariadení Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, kde sa venuje najmä oblasti rozvoja kondičných schopností. V minulosti pôsobil aj ako vodný záchranár či inštruktor bežeckého lyžovania.