13. - 15. SEPTEMBER 2019,  Centrum Ultimuv Banská Bystrica, Hurbanova 14/A

Organizátor eventu: ULTIMUV®

Mediálni partneri: Zoznam.sk a Predpredaj.sk

©2019 by BORN TO MUV Workshop & Conference.

PROGRAM BESEDY

15.9.2019 | Centrum Ultimuv Banská Bystrica, 14/A

Odborná beseda BORN TO MUV je určená všetkým, ktorí sa profesionálne pohybujú vo svete behu – bežcom, športovcom, trénerom, vedcom, lekárom a fyzioterapeutom. Nosnou témou je beh bez rizika zranenia, prevencia a diagnostika. Okrem vedomostí získaných prostredníctvom vedeckých bádaní sa prednášajúci s vami podelia aj o výsledky výskumov, ktoré testovali v praxi v rôznych podmienkach. Využite jedinečnú príležitosť vypočuť si ich príspevky a opýtať sa ich naživo, čo vás zaujíma.

 

TÉMY, KTORÉ ROZŠÍRIA VAŠU ODBORNOSŤ

Pod záštitou renomovaného amerického vedca Dr. Marka Cucuzzellu vám ponúkneme komplexný pohľad na problematiku behu z rôznych oblastí – z hľadiska biomechaniky pohybu, integrovanej výživy, zefektívnenia techniky behu, prevencii zranení, regenerácie a diagnostiky. Svoje dlhoročné skúsenosti vám ponúkne formou prednášky aj lektor zdravej výživy a diagnostiky trénovanosti Viktor Bielik, lekár so špecializáciou na klinickú biochémiu Peter Sečník a členovia metodicko-výskumného tímu Ultimuv.

 

8 KREDITOV

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila Workshop do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a prideľuje jej 8 kreditov.

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM

VÝZNAM PODOLOGICKEJ ANALÝZY

Z hľadiska diagnostiky budú na mieste pripravené ukážky merania na podologickom páse. Pomocou vyšetrenia zisťujeme, aká je funkčnosť chodidiel, kde je umiestnený priemet ťažiska tela, aké sú fázy kroku, rozloženie tlakov na chodidlách a identifikujeme preťažené časti pohybového aparátu.

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVO

Ochutnajte zdravé snacky, ktoré sú výborným doplnkom pri športových výkonoch. Naša výživová poradkyňa vám predstaví aplikáciu Planeat, pomocou ktorej tvoríme výživové programy každému na mieru. Energeticky a nutrične vyvážená strava, vysoká variabilita jedál aj podľa toho, na čo máte vy alebo vaši klienti chuť s maximálnym ohľadom na rôzne potravinové intolerancie.

 

HARMONOGRAM BESEDY

15. septembra 2019

7.00 - 8.00

BEH S MARKOM CUCUZZELOM

Bežci: Dr. Mark Cucuzzella, Tomáš Rusňák, SB, INHC

Neoficiálna časť programu, beh priamo v teréne s „behajúcim doktorom“ Markom Cucuzzellom. Účasť voľná.

Trasa: Stretnutie o 7:00 pred centrom Ultimuv v BB. Trasu sa dozviete na mieste. 

8.00 - 9.00

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

Registrácia prebehne priamo v centre Ultimuv Banskej Bystrici.

9.00 - 9.10

PRIVÍTANIE ÚČASTNÍKOV A PREDSTAVENIE REČNÍKOV

Úvodná reč  a predtavenie programu konferencie.

9.10 - 9.40 | Prednáška za účasti prekladateľa

WHY WE RUN - PSYCHOLOGY AND ANTHROPOLOGY OF RUNNING

SK: Prečo bežíme - psychológia a antropológia behu, Prednášajúci: Dr. Mark Cucuzzella

Ľudské telo a mozog sú pri behu vzájomne prepojené. Prednáška sa zameria na mentálne aspekty behu, ako aj na kostrovú adaptáciu v tele, ktorá nám umožňuje bežať s mimoriadnou efektivitou. Mimo témy nezostanú ani faktory, ktoré na túto efektivitu vplývajú.

9.40 - 10.10  | Prednáška za účasti prekladateľa

AEROBIC DEVELOPMENT / THE ROLE OF INTENSITY, COORDINATION AND PEAKING

SK: Rozvoj aeróbneho prahu / Úloha intenzity, koordinácie a maximalizovanie výkonu, Prednášajúci: Dr. Mark Cucuzzella

Prednáška a diskusia budú venované téme, ako vybudovať zdravý aeróbny systém, ktorý sa premieta do všetkých aspektov vášho života. Správny aeróbny rozvoj predstavuje nevyhnutný základ pre zdravie a kondíciu. A ak chcete behať súťažne, intenzita v tréningu je len špičkou ľadovca.

10.10 - 10.40 | Prednáška za účasti prekladateľa

BIOMECHANICS OF RUNNING

SK: Biomechanika behu, Prednášajúci: Dr. Mark Cucuzzella

V poslednej dekáde ide o tému, o ktorej sa vedie množstvo diskusií. Mark rozvedie základné princípy biomechaniky a poskytne jednoduché tréningové návody, ktoré pomôžu pohybovať sa s menším úsilím a znížia bolesť spôsobenú nesprávnym pohybom.

10.40 - 11.00

PRESTÁVKA

Prestávka vo forme "coffee break-u".

11.00 - 12.00

„NELEŽÍM, BEŽÍM, ALE NENAPREDUJEM“

Prednášajúci: Doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD

Používame čísla, funkcie a vzorce, aby sme vyjadrili bežeckú techniku, efektivitu tréningu či mieru regenerácie. Prehliadame fakt, že vnútornú spokojnosť vyjadruje rozdiel medzi očakávaním a výsledkom. Viktorova prednáška bude aj tom ako zmenšiť tento rozdiel.

12.00 - 12.45

CHODIDLO - JEHO TVAR, ŠTRUKTÚRA A SILA

Prednášajúci: Tomáš Rusňák, SB, INHC

Redukovanie množstva záťaže v náraze pri došľape a prevencia zranení. Minimalizmus a barefoot ako cesta k prevencii pred zranením, prezentovanie 9-ročných skúseností s barefoot behom. Na základe aktuálnych výskumov ISB - svetovej biomechanickej asociáce ako aj FBS Footwear biomechanickej spoločnosti, ktorej je Tomáš Rusňák členom, poukáže na to, ako veľmi záleží na biomechanike behu. Zameria sa na porovnanie spôsobu došľapu rearfoot (päta), midfoot (stredná časť) a forefoot(predná časť chodidla), ich výhody a nevýhody, vplyv na efektivitu a ekonomiku behu, dôraz na prevenciu pred zraneniami a načastejšie chyby v technike v súvislosti so zranením.

12.45 - 13.45

OBED

Hodinová prestávka na obed možnosť výberu z dvoch jedál.
Výber pri registrácii.

13.45 - 14.30 | Prednáška za účasti prekladateľa

NUTRITION FOR HEALTH AND ENDURANCE / MAF-LOW CARB

SK: Význam výživy pre zdravie a výdrž / MAF-LOW, Prednášajúci: Dr. Mark Cucuzzella

Prednáška, kde budete môcť s Markom diskutovať o základoch výživy, na základe vašich vlastných zdravotných a fyziologických potrieb. Konkrétne sa dotkneme adaptácie tela na nízku hladinu sacharidov pre výkon a kto z takejto nízkosacharidovej stravy môže mať úžitok.

14.30 - 15.30

MOŽNOSTI LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKY A MONITORINGU PRI ŠPORTOVEJ ZÁŤAŽI

Prednášajúci: MUDr. Peter Sečník a jeho syn MUDr. Peter Sečník ml.

​Prednáška bude pozostávať z dvoch častí. V prvej predstaví zakladateľ spoločnosti Dr. Peter Sečník klinické laboratórium SK-LAB a jeho prácu. V druhej časti sa Dr. Sečník ml. bude venovať spoločnému pilotnému aj plánovanému projektu laboratórnej diagnostiky a monitorovaniu.

15.30 - 15.45

PRESTÁVKA

Prestávka vo forme "coffee break-u".

15.45 - 16.45 | Prednáška za účasti prekladateľa

POSTURE/MOBILITY/STABILITY/BREATHING, FORM DRILLS TO RE-ENFORCE MOTOR SKILLS: WARM UP AND COOL DOWN

SK: Postura/mobilita/stabilita/dýchanie, budovanie tréningu pre posilnenie motorických schopností, Prednášajúci: Dr. Mark Cucuzzella

Správna postura tela spolu s dýchaním predstavuje základ pre zdravie a výkon. Tieto parametre Mark považuje za základné nielen pri behu, ale aj pri iných aktivitách.

17.00 - 19.00

DISKUSIA S MARKOM CUCUZZELLOM, PETROM SEČNÍKOM A VIKTOROM BIELIKOM

Moderuje: Tomáš Rusňák, SB, IHNC, člen metodicko-vedeckého tímu Ultimuv.